POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

 

Despre această Politică de confidenţialitate:
Prezenta Politică de confidențialitate (“Politica”) explică modul în care ARAMIS INVEST S.R.L. (denumită în continuare: ”ARAMIS INVEST”) colectează, utilizează şi gestionează informaţiile dumneavoastră cu caracter personal. ARAMIS INVEST se angajează să protejeze şi să respecte confidențialitatea datelor dumneavoastră personale și să respecte dispozițiile legale aplicabile în domeniu.
Cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm, ARAMIS INVEST este “operator de date”, adică entitatea care stabileşte scopurile şi mijloacele prin care datele cu caracter personal sunt prelucrate.
În cazul în care doriți sa ne contactați în legătură cu datele dumneavostră cu caracter personal sau în legatură cu drepturile dumneavoastră privind protecția datelor cu caracter personal:
– Denumirea companiei: ARAMIS INVEST
– Adresa: Baia Mare, str. Sperantei, nr. 3-5, 430015, Maramures
– Telefon: 0262-220777
– Email: dpo@aramis.com.ro

Cum şi când colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar atunci când sunt necesare desfășurării activității în cadrul companiei noastre (de ex. În cadrul procesului de recrutare al angajaților noi, în cazul achiziționarii unui produs de la noi; în cazul în care vizitați compania noastră, etc).
Noi obținem datele dumneavoastră cu caracter personal direct de la dumneavoastra și doar în cazuri excepționale colectăm datele prin observație (de ex. prin intermediul camerelor de supraveghere).
Nu folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de marketing decât atunci cand avem consimțământul dumneavoastră expres.
Toate informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt tratate în mod confidențial și protejate corespunzător de ARAMIS INVEST şi/sau partenerii noştri de încredere.

Ce informaţii colectăm direct de la dumneavoastra?
Categoriile obişnuite de date
Datele pe care le colectăm de la persoanele fizice sunt următoarele
– nume, adresa, data naşterii, sexul, CNP, fotografia, telefonul și emailul,
– datele personale privind calificările profesionale, cum ar fi certificate / atestări / diplome de studii și / sau diplome de dezvoltare profesională
– date financiare, cont bancar și alte detalii de plată, salarii, beneficii, acțiuni
– date de stare civilă- cum ar fi numărul de persoane aflate în îngrijire, numărul de copii,
Elementele de identificare electronică, cum ar fi adresa IP, cookie-urile, balize web, așa cum este detaliat în secțiunea 4 de mai jos;
Categorii speciale de date
În unele cazuri, datele cu caracter personal pe care le colectăm vor include, de asemenea, categorii speciale de date, cum ar fi informații referitoare la diversitate (inclusiv date despre originea rasială și etnică, opinii politice, convingeri religioase și alte convingeri de natură similară, despre viața sexuală și orientarea sexuală) sau date privind sănătatea și date despre presupuse infracțiuni sau infracțiuni dovedite în fiecare caz în care acest lucru este permis de lege.
Date colectate prin observație
Când colectăm datele dumneavoastra prin observaţie (ex. prin intermediul camerelor de securitate), facem acest lucru pentru a respecta obligaţiile legale sau pentru a asigura interese legitime (ex. asigurarea siguranţei dumneavoastra personale când vă aflați in incinta Aramis Invest), precum și pentru verificarea respectării normelor privind sănătatea și securitatea în muncă.
Temeiuri de preluare și colectare date enumerate anterior
Colectam date cu caracter personal doar pentru a asigura îndeplinirea diverselor obligații legale/contractuale care ne aparțin. Cu titlu excepțional, colectam date în baza consimțământului persoanei vizate.
În ceea ce privește categoriile speciale de date pe care le putem procesa, vă informăm că temeiul legal pe care ne întemeiem preluarea și prelucrarea datelor este:
– consimțământul dumneavoastră,
– obligația legală pe care trebuie să o executam
– prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi.
– Interesul legitim al Aramis Invest în vederea desfășurării activității în conformitate cu certificările ISO la nivelul societății sau proceduri interne de lucru.
Pentru mai multe informații privind tipurile de date prelucrate vă rugăm să solicitați studiul Registrului de operațiuni privind date cu caracter personal.

Ce drepturi aveți?
În orice moment, puteti să ne solicitați următoarele:
Să vă asiguram accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal

– Puteți întreba ce date cu caracter personal despre dumneavoastră sunt folosite
– Să solicitați accesul la aceste date cu caracter personal
– Să cunoașteți scopurile prelucrării datelor
– Categoriile de date cu caracter personal pe care le deținem
– Părțile sau categoriile de părți cu care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt partajate
– Perioada de păstrare a datelor
– Sursa datelor care nu sunt colectate direct de la dumneavoastră

Să vă punem la dispoziţie o copie a datelor cu caracter personal pe care le deținem
Să solicitați rectificarea datelor introduse greşit
Să solicitatți ştergerea informaţiilor cu caracter personal

Ne puteți cere să oprim prelucrarea sau chiar să ştergem informaţiile cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră.
Să restricționati accesul ARAMIS INVEST și/sau al terților la datele dumneavoastră privind anumite procese sau în totalitate
Puteți solicita restricționarea prelucrării în următoarele situații
– Ați contestat exactitatea datelor dumneavoastră
– Ați obiectat față de prelucrarea efectuată în baza unor temeiuri pe care ARAMIS INVEST le consideră legitime
Să vă retrageţi consimţământul, în cazul în care datele au fost prelucrate în baza acordului dumneavoastră.
Retragerea consimţământului nu afectează legalitatea prelucrărilor efectuate până la data retragerii.
Să depuneți o obiecţie împotriva modului în care gestionăm datele dumneavoastră

– Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal care se bazează pe un temei legal pe care ARAMIS INVEST îl consideră legitim.
– Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri de marketing direct

Aveți dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră în următoarele cazuri:

– Prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră
– Prelucrarea s-a realizat prin mijloace automate

Pentru a exercita oricare dintre drepturile de mai sus, folosiți datele de contact ale ARAMIS INVEST. Pentru a asigura transparența cererilor dumneavostră vă recomandam sa le înregistrați în format scris, folosind modelul de cerere pe care îl puteti solicita de la departamentul Resurse Umane al ARAMIS INVEST.
În cazul în care nu sunteți mulțumit de modul în care colectăm sau folosim informațiile dumneavoastra cu caracter personal, aveți dreptul întotdeauna să depuneți o plângere formală la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal accesând pagina http://www.dataprotection.ro/.

Unde sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter personal?
Păstrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră în medii sigure. Informațiile dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate de accesul, divulgarea, utilizarea, modificarea sau distrugerea neautorizată de către orice organizație sau persoane fizice.
Unele date sunt încă stocate si pe suport de hârtie, si pe support electronic. In domeniile in care legea permite, tindem să digitalizăm toate datele personale pe care le procesăm. Datele prelucrate sunt stocate în sediile şi sistemele IT ale ARAMIS INVEST.

ARAMIS INVEST distribuie datele terților?
Protecţia confidenţialităţii dumneavoastra este importantă pentru ARAMIS INVEST, prin urmare, nu vom distribui niciodată informaţiile dumneavoastra cu caracter personal unui terţ în alte scopuri decât cele descrise în prezenta Politică.
După cum ştii, ARAMIS INVEST face parte dintr-un grup de firme astfel noi colaborăm cu alte companii în cadrul ARAMIS Group. Aceasta înseamnă că uneori distribuim informaţiile cu caracter personal în cadrul ARAMIS Group, folosind sistemele IT ale grupului nostru. Când facem acest lucru, transferăm datele dumneavoastra către servere locale situate în incinta ARAMIS INVEST sau servere virtuale, proprietatea ARAMIS INVEST care asigură un nivel adecvat de protecţie în conformitate cu legislația UE.
Pe lângă cele de mai sus, putem transmite informaţiile dumneavoastră cu caracter personal partenerilor noştri de încredere din afara ARAMIS Group, care întreţin sistemele IT ale ARAMIS INVEST, sau furnizează servicii în numele ARAMIS INVEST. De exemplu, în scopuri de publicitate, prelucrarea plăţii, livrare sau alte servicii. Cu toate acestea, aceşti furnizori de servicii trebuie, conform contractelor relevante, să folosească datele care le sunt încredinţate numai lor în conformitate cu liniile directoare ale ARAMIS INVEST şi în scopul pe care îl specificăm în mod strict. Îi obligăm, de asemenea, să protejeze în mod adecvat datele dumneavoastra şi să le păstreze secrete în acest sens ARAMIS INVEST încheie acorduri de pentru confidențialitatea informațiilor cu acești parteneri – persoane împuternicite să prelucreze date cu caracter personal.
În unele cazuri, datele dumneavoastra pot fi prelucrate în afara Uniunii Europene de către partenerii noştri care furnizează servicii în numele sau pentru ARAMIS INVEST. Contractele încheiate cu aceste entităţi, însă, îi obligă să trateze datele dumneavoastra cu măsuri de securitate speciale, în conformitate cu reglementările în vigoare din statele membre ale Uniunii Europene.

Cât timp păstrează ARAMIS INVEST datele cu caracter personal
ARAMIS INVEST nu va păstra datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă decât este necesar pentru îndeplinirea scopului specific de utilizare. Mai multe informații despre perioadele de păstrare pentru anumite tipuri de date pot fi găsite în secțiunea de mai jos.

Pentru ce folosim datele cu caracter personal?
Folosim datele dumneavoastră cu caracter personal în principal pentru îndeplinirea obligațiilor legale impuse in sarcina ARAMIS INVEST față de dumneavoastră sau față de terți, precum și pentru îndeplinirea unor obligații contractuale pe care ARAMIS INVEST le are faţă de dumneavoastra sau față de terți, dar uneori și pentru motive de securitate.

Participarea la procesul de recrutare la ARAMIS INVEST

Ca parte a procesului de recrutare la ARAMIS INVEST, vom solicita anumite informaţii despre dumneavoastră pentru a putea evalua în ce masura unul dintre posturilor disponibile din cadrul ARAMIS INVEST este potrivit dumneavoastră (ex: Interviul cu întrebari prestabilite de pe site, CV-ul transmis prin intermediul site-ului sau personal). Pentru unele funcţii, într-o etapă ulterioară a recrutării, vă putem cere să participati la un interviu in cadrul căruia vă vom adresa întrebări suplimentare. Participarea în această etapă de recrutare este, desigur, complet voluntară. În cadrul recrutării, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi disponibile entităţilor care ne furnizează servicii, după cum se descrie în secţiunea intitulată „ARAMIS INVEST distribuie datele terților?". Aceştia sunt în principal furnizori de sisteme IT prin care se realizează procesul de recrutare, ca parte a asistenţei şi întreţinerii acestor sisteme. Vom stoca datele dumneavoastra, dacă vă veți da consimţământul, pentru o perioadă de 2 ani.
– Îndeplinirea obligațiilor legale sau contractuale ale Aramis Invest izvorâte din raportul de muncă
o Îndeplinire formalități angajare
o Întocmire dosar personal
o Administrare salarii- virament contribuții sociale obligatorii, transfer salar în cont bancar etc

Cookie-uri

Pentru menținerea site-ului nostru și pentru a asigura funcționalitatea acestuia în mod corespunzător, ARAMIS INVEST utilizează tehnologia cunoscută în general sub numele de „cookie-uri". Cookie-urile sunt fișiere mici pe care le trimitem pe calculatorul dumneavoastra și pe care le putem accesa mai târziu. Acestea pot fi temporare sau permanente și utilizează, de exemplu, tehnologia JavaScript sau Flash. Datorită cookie-urilor de pe site-ul nostru puteți căuta fără dificultate și va putem arăta rezultatele relevante pentru dumneavoastra. Fișierele cookie de pe site-ul ARAMIS INVEST ne arată ce va interesează pe dumneavoastra şi pe alţi vizitatori, ceea ce ne ajută să îmbunătățim utilizarea acestuia pentru toată lumea.
Cele mai obişnuite cookie-uri sunt următoarele:
• Strict necesare. Acestea sunt necesare pentru a asigura că site-ul web funcţionează eficient dintr-o perspectivă tehnică.
• Cookie-uri funcționale. Acestea ajută la îmbunătăţirea experienţei memorând alegerile dumneavoastră.
• Cookie-uri de performanţă. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a măsura modul în care clienţii navighează pe site-ul nostru web şi află ce performanţă avem.
• Cookie-uri de re-direcționare. Aceste cookie-uri sunt utilizate pentru a ajuta ARAMIS INVEST să plaseze anunţuri publicitare în alte pagini web pe care clientul le vizitează, sau să evite plasarea de anunţuri publicitare pentru un client care cunoaşte deja ARAMIS INVEST. Vă recomandăm să verificați împreuna cu echipa digitală/de marketing locală cum sunt folosite în detaliu aceste cookie-uri.
• Plug-in-uri de social media. Aceste cookie-uri sunt folosite pentru a conecta clienţii noştri la canalele de social media. După aceea, informaţiile furnizate de cookie pot fi utilizate în diferite moduri.
Cookie-urile stocate pe calculatorul dumneavoastra pot fi accesate atunci când vizitati site-ul nostru web sau deschideti un email pe care vi-l trimitem. Dacă doriti să ştergeti cookie-uri care sunt deja în calculatorul dumneavoastra, consultați instrucţiunile browserului apăsând pe „Help" în același meniu al browser-ului.
ARAMIS INVEST prelucrează cookie-uri numai cu acordul dumnavoastră. Pentru a retrage acordul sau a fi de acord cu utilizarea cookie-urilor, efectuează setările adecvate în browser-ul dumneavoastra. Cu toate acestea, unele din caracteristicile site-ului nostru nu pot funcţiona fără cookie-uri. Cerând acest acord, vom prezenta scopul pentru care acest tip de informaţii despre dumneavoastra vor fi prelucrate şi vă vom informa despre drepturile dumneavoastră.

Alte site-uri web

Site-urile web ARAMIS INVEST pot conține link-uri către şi de la site-uri web terţe. Această Politică se aplică numai acestui site web, așa încât atunci când va transferați către alte site-uri web trebuie să citiți politicile de confidenţialitate ale acestora.
Marketing
ARAMIS INVEST ar dori să va trimită informaţii despre produsele şi serviciile noastre care v-ar putea interesa. Cu toate acestea, putem trimite astfel de materiale de marketing numai dacă optați pentru acestea. Dacă ati consimţit să primiti mesajele noastre de marketing, puteți opta cu uşurinţă să nu le mai primiți la o data ulterioară.
Aveți dreptul în orice moment să ne solicitati să nu va mai contactăm în scopuri de marketing sau să nu mai oferim informaţiile dumneavoastra altor membri ai ARAMIS Group. Dacă nu mai doriti să fiți contactat în scopuri de marketing, apasați butonul de dezabonare de la sfârşitul mesajului nostru de marketing (email/newsletter).

Identificarea terțelor persoane care intră în incinta ARAMIS INVEST

În scopul asigurării sănătații și securității la locul de muncă, siguranţei angajatilor și a vizitatorilor, precum şi în scopul detectării şi monitorizarii criminalității orice persoana poate fi identificată la intrarea în incinta societății și i se vor solicita următoarele date cu caracter personal
– Nume întreg și seria și numărul documentului de identitate

Monitorizare video

ARAMIS INVEST utilizează sistem de monitorizare video cu circuit închis în scopul asigurarii sănătății și securității la locul de muncă, siguranţei angajaților și a vizitatorilor, precum şi în scopul detectarii şi monitorizarii criminalității. Păstrăm informațiile colectate de CCTV numai pentru o perioadă de timp care ne permite sa ne exercităm drepturile în mod legal, să ajutăm organele de reglementare și organele de aplicare a legii. Toate informațiile strânse pe această cale sunt păstrate în medii sigure și accesul este rezervat numai personalului de securitate calificat.
Preluarea și prelucrarea datelor cu caracter personal prin mijloace video este restricționată la îndeplinirea scopurilor enumerate în paragaraful anterior astfel că realizăm monitorizarea video continuă doar în anumite zone ale fabricilor de producție și în jurul acestuia (de exemplu zone unde sunt amplasate utilaje dificil de operat cu risc de producerea a unor accidente de munca, linii de asamblare etc). Monitorizarea respectă intimitatea dumneavoastră. Nu monitorizam vestiare sau toalete. De asemenea, nu folosim imaginea înregistrată în niciun alt scop și nu efectuăm analize suplimentare asupra acesteia. Accesul la înregistrări se acordă numai pentru un grup restrâns de angajați de încredere și nu sunt partajate cu nimeni, cu excepția autorităților competente, ca probe în cadrul procedurilor judiciare. Am limitat timpul de stocare al înregistrărilor la 30 de zile și după această perioadă, acestea sunt suprascrise automat, fără posibilitatea de a fi reproduse.

Concursuri, loterii, chestionare

Putem solicita anumite date cu caracter personal ale participanților la astfel de evenimente, pentru a ne îndeplini obligațiile care decurg din lege/contract, de ex. pentru acordarea de premii. Când solicităm date cu caracter personal, vă vom informa și despre scopul prelucrării acestor date și drepturile dumneavoastră. Datele colectate pentru necesitățile acestor evenimente vor fi stocate cel mai adesea până la finalizarea lor, cu excepția cazurilor în care va fi necesar să le păstrăm datorită unor obligații legale care ne imcumba (de ex. informații despre premiile acordate). Când organizăm astfel de evenimente, se poate întampla să folosim ajutorul companiilor externe, așa cum este descris în secțiunea intitulată „ARAMIS INVEST distribuie datele mele terților?"

În vederea exercitării drepturilor dumneavoastră

Completarea formularelor, respectiv înregistrarea unor plângeri privind respectarea drepturilor dumneavoastră implică preluarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

Pentru mai informații detaliate privind Politica de confidențialitate aplicabilă la nivelul Aramis INVEST vă rugam să ne contactați la adresa de email sau să contactați Responsabilul cu Protectaia Datelor cu Caracter Personal .

Implementarea dispozițiilor prezentei politici
ARAMIS INVEST se angajează să protejeze confidențialitatea datelor dumneavoastra personale. Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la administrarea informațiilor dumneavoastra personale, vă rugăm să ne contactați la adresa de email dpo@aramis.com.ro. De asemenea, puteți utiliza această adresă pentru a comunica toate preocupările cu privire la respectarea drepturilor dumneavoastra privind confidențialitatea, precum si orice sugestii de imbunatatire aveti.
Vom confirma primirea e-mailul și vom încerca să vă rezolvăm îngrijorarea în termen de o lună de la primire.
În măsura în care solicitarea dumneavoastră va fi legitimă vom da curs cererii dumneavoastră.

Atenționare

În cazul în care solicitați ștergerea unor date cu caracter personal care sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligaţii contractuale, ARAMIS INVEST își va putea îndeplini această obligaţie contractuală fața de dumneavoastră, fără a fi în culpă.
Dacă informaţiile dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare pentru ca ARAMIS INVEST să respecte anumite obligaţii legale imperative (de ex. legislaţia fiscală), cererea dumneavoastră va fi respinsă în mod legal.
Puteți de asemenea depune o plângere la Autoritatea locală de protecție a datelor la următoarele date de contact:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Adresa:
28-30 B-dul Gheorghe Magheru, sector 1,
Cod Poștal 010336, București, România
Email: anspdcp@dataprotection.ro,
Numărul de telefon: +40.318.059.211
Site web: http://www.dataprotection.ro/index.jsp?page=contact&lang=en

Modificări ulterioare ale acestei politici
Aramis Invest are dreptul de a modifica această politică după cum este necesar, de exemplu, pentru a se conforma modificărilor aduse legilor, reglementărilor si Regulamentului Intern al societӑţii sau pentru a reacţiona la noi cerinţe impuse de autoritatea pentru protecţia datelor. Orice modificare va fi adusӑ la cunoştinţa dumneavoastrӑ ȋn cel mai scurt timp posibil.

Adresă
Str. Speranței, nr. 3-5, 430015<br /> Baia Mare, Maramureș, România
E-mail
office@aramis.com.ro
SUNĂ-NE
<a href="tel:0040740106911">+40 740 106 911</a> <br /> <a href="tel:0040262220777">+40 262 220 777</a>